Käyttösopimus

Yleiset sopimus- ja toimitusehdot  4.11.2020

Yritys Suomen Tuontipalvelu Oy (FI27918938, myöhemmin ST tässä dokumentissa) toimii välittäjänä ajoneuvon hankinnassa asiakkaamme (ostajan) ja myyjän välillä. Asiakkaamme tekevät yleensä kauppasopimuksen suoraan Saksalaisen myyjän kanssa. ST ei ole sopimussuhteessa Saksalaisen myyjän kanssa. ST:llä on Saksassa asiamiehiä jotka toimivat asiakkaamme konsulttina ja asiamiehenä, sekä mahdollisen kaupan välittäjinä. Ajoneuvojen ostajille myymme tarkastusraportteja (vrt. Autotohtori kuntoraportti), rekkakuljetuksia ja konsultointipalveluita, joiden avulla asiakkaamme voi tehdä ostosopimuksen ajoneuvon myyjän kanssa ja rekisteröidä ajoneuvon Suomeen mahdollisimman vaivattomasti. 

Kauppakirja ajoneuvojen ostamisesta laaditaan yleensä Saksalaisen myyjän ja Suomalaisen ostajan (asiakkaamme) välillä. Sopimus välittämisestä ja rahdista on ST:n ja asiakkaamme välillä. Näissä sopimusehdoissa määritellään ST:n ja asiakkaamme (ostajan) välisen välityssopimuksen ehtoja.

Välityssopimuksen perusteella ST sitoutuu etsimään ajoneuvoja ja ottamaan yhteyttä ajoneuvojen myyjiin ja hakemaan tietoa ajoneuvon saatavuudesta ja kunnosta, sekä antamaan nämä tiedot sopivassa muodossa ostajalle eteenpäin (puhelin/e-mail).

Ajoneuvon kunnosta, tietojen oikeellisuudesta, asiakirjojen täydellisyydestä ja kaikesta tuotevastuutakuusta vastaa vain myyjä. Tämä pätee myös silloin, kun ST, tai tältä toimeksiannon saanut henkilö, on nähnyt ja tutkinut ajoneuvon.

Välittäjänä ST ei vastaa ajoneuvon saatavuudesta tai mistään virheistä. Kaikki ostajalle annetut ajoneuvoa koskevat tiedot perustuvat ainoastaan myyjän antamiin tietoihin.  

Asiakkaamme (ostaja) päättää yksin, tuleeko kauppasopimus myyjän kanssa voimaan ja millä edellytyksillä tai sopimusehdoilla. Kauppasopimuksessa on voimassa kohdemaan lainsäädäntö. Saksassa tehdyissä kaupoissa on yksityisasiakkailla EU:n kuluttajasuoja yritykseltä ostettaessa (voimassa 12 kk) tai yritysten keskinäiset sopimukset ovat Saksalaisen ja EU:n kauppalakien alaisia.

ST toimii välittäjänä vain ostajan etujen mukaisesti, on apuna kielellisesti ja neuvoa antaen. Hintaneuvottelut myyjän kanssa käydään vain ostajan eduksi. Nettihinnasta neuvotelluista alennuksista hyvitetään asiakkaalle 60%. ST ei saa saksalaiselta myyjältä mitään provisiota.

Siinä laajuudessa, kun pakottava laki sallii, ST ja sen toimijat sekä asiamiehet rajoittavat vastuunsa kaikista välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi menetetyistä tuloista, voitoista tai tiedoista, sekä taloudellisista menetyksistä tai epäsuorista ja erityisluonteisista vahingoista tai rangaistuksen luonteisesti tuomittavista korvauksista.

Lain sallimissa rajoissa ST, sekä sen toimittajien ja asiamiesten kokonaisvastuu mistä tahansa näiden ehtojen alaisista vaatimuksista, sisältäen implisiittiset takuut, rajoittuu palveluiden tilaushetkellä voimassa olleeseen hinnastohintaan. Tämä koskee myös ilmaiseksi nettisivullamme tarjottuja laskureita ja palveluita joiden aihettamista vahingoista emme ota mitään vastuuta (virheellinen veroarvio tms).

Virheelliseksi todetun palvelun aiheuttamia vahinkoja ei myöskään korvata toisen toimittamamme palvelun hinnasta. Esimerkiksi tarkastuksessa ilmenneiden virheiden aiheuttamia kuluja tai vahinkoa ei korvata rekkarahdin hinnasta. 

ST, sen toimijat ja asiamiehet eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jota ei ole voinut kohtuudella ennakoida.

ST voi tarvittaessa välittää lainopillisia asianajopalveluita Saksassa. ST ei myönnä ajoneuvoon takuuta tai vakuutuksia. ST myy ja välittää lisähintaan yhteistyössä toimivien vakuutusyrityksien vakuutuksia (Finntakuu tai Takuuvakuutus). ST välittää asiakkailleen takuita mutta ei itse vastaa niistä. 

Kaikki tilatut ja toimitetut palvelut tulee maksaa ST:lle ennen ajoneuvon luovuttamista. ST:llä on oikeus siirtää toimitettuun ajoneuvoon liittyvät maksamattomat laskut perintätoimistolle kolmen arkipäivän kuluttua ajoneuvon luovutuksesta, mikäli palvelulasku on toimitettu asiakkaalle viimeistään luovutuspäivänä. Asiakas sitoutuu maksamaan viivästyskoron (peruskorko + 7%) laskien ajoneuvon luovutuspäivästä ja perinnästä aiheutuneet muut kulut.

Kuljetusvastuu on CMR-ehtojen mukaan. Kaikki toimeksiannot suoritetaan Pohjoismaisen Speditööriliiton kuljetusta, huolintaa ja varastointia koskevien yleisten säännösten mukaisesti, säännöt toimitamme pyydettäessä.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa milloin tahansa. ST palauttaa käyttämättömät rahat asiakkaalle kolmen pankkipäivän kuluessa. ST:llä on oikeus pitää hinnaston mukaiset korvaukset asiamiehen kuluista (ajokilometrit ja työtunnit).

Tarjouksissa esittämämme veroarvio on aina laadittu parhaan tietomme ja ammattitaitomme mukaisesti. Verottaja ei anna etukäteen mitään arvioita ajoneuvojen verotusarvosta. ST ei ole missään vastuussa esittämistään autoveroarvioista. Autoveroprosentin määrittäminen useista taulukoista voi johtaa virheeseen meidän tai tullin toimesta. Autovero haetaan aina asiakkaan nimissä ja hän sitoutuu maksamaan sen tullille kokonaisuudessaan, vaikka se eroaisi ST:n esittämästä arviosta. Siihen mahdollisesti myöhemmin tehtävät oikaisut ja niistä tulevat rahapalautukset tulevat kokonaisuudessaan asiakkaan hyödyksi. ST myy erikseen palveluita oikaisupyynnön tekemiseen tai oikaisupyynnön laatiminen sisältyy joidenkin palveluidemme hintaan. 

Starttipalvelun tarkka määritelmä


ST:n "startti" pitää sisällään seuraavat palvelut:

 • Ostajan ehdottaman tai tarkasti määrittelemän ajoneuvon alustava etsintäpalvelu Saksasta internettiä ja puhelinta käyttämällä. Max 2 h agentin työtä etsintään.
 • Tavoitteena löytää yksi ajoneuvo, joka vastaa asiakkaan vaatimuksia ja on agentin oman näkemyksen mukaan hinta-laatusuhteeltaan hyvä vaihtoehto.
 • Agentti soittaa myyjälle saadakseen perustietoja ajoneuvosta.
 • Hinta sisältää maksimissaan 10 minuuttia EU:n sisäisiä puheluita.
 • Asiakkaalle ilmoitetaan rajojen täyttymisestä ja lisämaksullisista töistä sovitaan erikseen.

Tarkastuspalvelun tarkka määritelmä

ST:n "Tarkastuspalvelu" pitää sisällään seuraavat palvelut:

 • Kaikki “Starttiin” kuuluva.
 • Saat yhteyden autojen ammattiostajaan eli asiamieheen Euroopassa
 • Asiamies auttaa valikoimaan tarkastettavan kohteen
 • Asiamies arvioi autoja apunasi myynti-ilmoitusten perusteella
 • Paikallisen kielen täydellisesti osaava asiamies soittaa autojen myyjille
 • Asiamies antaa oman mielipiteensä autosta ja myyjän luotettavuudesta
 • Yhteistyössä asiamiehen kanssa sovitte tarkastettavan kohteen
 • Asiamies käy henkilökohtaisesta tarkastamassa valikoidun auton ja tapaamassa myyjän
 • Saat tarkan ja laaja-alaisen kuntoraportin autosta sähköpostiin
 • Saat lisäkuvia autosta (erityisesti mahdollisista puutteista ja vioista)
 • Tarkistamme auton historian paikkansapitävyyden
 • Tarkistamme ettei auton mittaria ole manipuloitu
 • Tarkistamme ettei autoa ole kloonattu tai kasattu kolariautosta
 • Teemme auton ostamisesta sinulle helppoa ja turvallista
 • Mahdolliset lisäkulut
  • Seuraavan auton tarkastus 150 € (jos hylkäät ensimmäisen)
  • Vaihto toiseen asiamieheen, toiselle alueelle tai toiseen maahan 100 €
  • Asiamiehen km-korvaus 0,45 € / km
  • Tinkimisen pidämme reiluna ja sinä hyödyt 60% tingitystä - laskutamme 40% tinkiprovision
  • Saksan väliaikaisten kilpien ja vakuutuksen hinta kun noudat auton itse

Mikäli päätät ostaa tarkastamamme auton, niin laskutamme aina autokaupan välityksen eli ostopalvelun hinnan, tinkiprovision ja kilometrikulut. Tämä pätee myös siinä tapauksessa, että haluat hoitaa kaupat itse suoraan myyjän kanssa. Lähtökohtaisesti toimimme apuna kaupan välittäjänä.

Autokaupan välitys eli ostopalvelun tarkka määritelmä

ST:n "Ostopalvelu" pitää sisällään seuraavat palvelut:

 • Varmistamme, että auto myydään sinulle; ei kenellekään toiselle.
 • Myyjän vaatiessa maksamme autosta käsirahan puolestasi varmistaaksemme kaupan.
 • Varmistamme, että auton maksu tehdään turvallisesti .
 • Tarkistamme, että auton myyjä on auton laillinen omistaja ja oikeutettu myyntiin
 • Tarkistamme, ettei auto ole varastettu
 • Tarkistamme kauppakirjan ja auton dokumentit
 • Käännämme kauppakirjan tarvittaessa suomeksi (vain olennaiset kohdat)
 • Varmistamme, että kauppakirjan teksti takaa sinulle kuluttajasuojan
 • Tarkistamme auton vaatimuksenmukaisuuden EU alueella
 • Varmistamme, että auton saa Suomen kilpiin ilman muutostöitä
 • Kerromme tarvittavien muutostöiden tai lisädokumenttien (insinöörien lausuntojen) hinta-arvion
 • Varmistamme, että auton omistuspaperit luovutetaan auton kanssa
 • Järjestelemme auton noutamisen
 • Teemme tarvittavat export paperit ja auton noutoon vaadittavan valtakirjan
 • Vakuutamme auton puolestasi heti kun auto on maksettu

Autokaupan turvaaminen yksityiseltä ostettaessa

ST:n "Autokaupan turvaaminen" pitää sisällään seuraavat palvelut ja ehdot:

 • Tämä on pakollinen lisäpalvelu yksityiseltä myyjältä ostettaessa
 • Tarkistamme auton myyjän henkilöllisyyden
 • Tarkistamme, että auton myyjä on auton laillinen omistaja ja oikeutettu myyntiin
 • Välitämme auton koko maksun yksityisille myyjille ja pienille autokaupoille
 • Raha välitetään pankkitilimme kautta käteisenä myyjälle
 • Asiamies käy uudelleen myyjän luona rahojen kanssa
 • Otamme auton ja paperit myyjältä samalla kun auto maksetaan.
 • Teemme auton rekisteristä poistamisen lähtömaassa
 • Varmistamme, että auto odottaa noutoa turvallisessa paikassa
 • Lisäksi maksettavaksi tulee asiamiehen matkaliput julkisilla ja mahdolliset auton tankkaukset

Totaaliturvan tarkka määritelmä

ST:n "Totaaliturva" pitää sisällään seuraavat palvelut:

 • Tämä on pakollinen lisäpalvelu jos ostat auton rahoituksella
 • Voit ostaa tämän palvelun myös ilman rahoitussopimusta
 • Autokauppiaan vastuu siirtyy ulkomaiselta myyjältä ST Tuontipalvelu Oy:lle
 • Ostat auton kauppakirjalla ST Tuontipalvelu Oy:ltä
 • Maksat auton tai sovitun käsirahan ST Tuontipalvelu Oy:lle
 • ST Tuontipalvelu Oy maksaa auton ja toimittaa sen sinulle
 • Autokaupassa saat täyden suomalaisen kuluttajasuojan
 • Mahdollisissa ongelmatilanteissa saat asioida Suomessa ja suomenkielellä
 • Auto vakuutetaan teknisten vikojen varalle vuodeksi
 • 5-tähden vakuutukseen auton oltava alle 8 vuotta vanha ja alle 180000 km ajettu
 • 1-tähden vakuutus on tarjolla alle 10 vuotta vanhoihin ja alle 200000 km ajettuihin
 • Voit ottaa tämän lisäturvan aina kun auto on läpäissyt asiamiehemme tekemän tarkastuksen
 • Takuuvakuutuksen 5-tähden vakuutus 350 € omavastuulla vuodeksi
 • 5-tähden vakuutuksessa ei ole kilometrirajaa
 • 1-tähden vakuutuksen omavastuu on 500 €
 • 1-tähden vakuutus on voimassa 15000 km
 • 5-tähden vakuutus on yksi markkinoiden kattavimpia.
 • Rahoitusautojen osalta me rahoitamme autokaupan Suomen rekisteröintiin saakka
 • Yli 10 vuotta vanhoihin autoihin tämä palvelu ei sisällä takuuta

Täyspalveluna Suomen kilpiin tarkka määritelmä

ST:n "Täyspalveluna Suomen kilpiin" sisältää seuraavat palvelut:

 • Auto luovutetaan heti ajoon Suomen peltikilvissä tai veropäätöksen viipyessä tarrakilvissä.
 • Hoidamme kaiken paperityön ja tarvittavat ilmoitukset tulliin ja veroviranomaiselle
 • Suomen kilville on valmiit muoviset kiinnitysalustat.
 • Saat sähköpostiisi autoverotuspäätöksen.
 • Kun verolasku on maksettu, niin voit noutaa lopulliset Suomen kilvet lähimmältä rekisteröintejä tekevältä A-Katsastuksen asemalta.
 • Mahdollinen lisäkulu on COC-todistus joka joudutaan hankkimaan joihinkin harvinaisempiin autoihin 124 € hintaan.

Palvelut joista laskutamme lisähintaa voimassa olevan hinnaston mukaisesti, ellei toisin ole sovittu:

 • Ajoneuvon käyttäminen autotohtorilla tai kolmannen osapuolen suorittamassa tarkastuksessa Saksassa
 • Ajoneuvon käyttäminen ajamalla huollossa tai korjauksessa
 • Muut ostokset Saksassa, kuten ajoneuvon varusteet 
 • Ajoneuvoon tehtävät tankkaukset
 • Rahti tai ajo Suomeen
 • Maksut rekisterikilvistä Saksassa tai Suomessa
 • Paperityöt Suomessa, tullikaavakkeiden täyttö
 • Vaadittavat tankkaukset jos siirto tehdään ajamalla
 • Kilometrikorvaukset asiamiehen ajamisesta omalla autollaan

Sopimussuhteeseen ST:n ja asiakkaamme (ostaja) välillä käytetään Suomen lakia. Oikeuspaikka on Ylivieska.

 

Verkkopalvelumme käyttöehdot

Tervetuloa Auto-Saksasta.fi palveluun!

Kiitos, että käytät tuotteitamme ja palveluitamme (”Palvelut”). Palvelut tarjoaa European Car Inspection Ltd ja ST Tuontipalvelu Oy (”ST”), jonka osoite on Vapaasatama, 10900 Hanko, Suomi.
Käyttämällä Palveluitamme hyväksyt nämä Palveluehdot. Tutustuthan ehtoihin huolellisesti.
Tarjoamme hyvin monenlaisia Palveluita, joten lisäehdot tai täydentävät tuotevaatimukset (kuten ikärajat) voivat joskus tulla sovellettavaksi. Lisäehdot ovat saatavilla niitä koskevien Palveluiden yhteydessä, ja ne muodostavat osan ST:n ja kyseisten Palveluiden käyttäjän välisestä sopimuksesta.

Palveluiden käyttö

Sinun on noudatettava Palveluissa mahdollisesti saatavilla olevia käytäntöjä.

Älä väärinkäytä Palveluita. Älä esimerkiksi yritä puuttua Palveluiden toimintaan tai yritä käyttää niitä muulla tavalla kuin tarjoamallamme käyttöliittymällä ja antamiemme ohjeiden mukaisesti. Sinulla on oikeus käyttää Palveluita vain lain, mukaan lukien sovellettavat vientirajoitukset, sallimalla tavalla. Voimme keskeyttää tai lopettaa Palveluiden tarjoamisen, ellet noudata ehtojamme ja käytäntöjämme tai tutkiessamme väärinkäyttöepäilyä.

Käyttäessäsi Palveluita sinulle ei siirry Palveluiden tai käyttämäsi sisällön immateriaalioikeuksia. Voit käyttää Palveluiden sisältöä vain sisällön omistajan luvalla tai lain muuten salliessa. Nämä Palveluehdot eivät myönnä sinulle oikeutta käyttää mitään Palveluissa käytettyjä brändejä tai logoja. Älä poista, peitä tai muuta mitään Palveluissa tai niiden yhteydessä näytettäviä oikeudellisia ilmoituksia.

Palveluissamme esitetään sisältöä, jota ST ei omista. Tällaisesta sisällöstä on vastuussa yksin se taho, joka on asettanut sen saataville. Voimme tarkastaa sisällön määrittääksemme, rikkooko se lakia tai käytäntöjämme. Voimme poistaa tai kieltäytyä esittämästä sisältöä, jonka uskomme rikkovan lakia tai käytäntöjämme. Älä kuitenkaan oleta, että että tarkastamme Palveluiden sisällön, sillä emme välttämättä tee niin.

Sinulle saatetaan lähettää Palveluiden käytön yhteydessä palveluilmoituksia, ylläpitoon liittyviä viestejä ja muita tietoja. Voit kieltäytyä vastaanottamasta jatkossa osan tällaisista yhteydenotoista.

ST-tilisi

ST-tiliä saatetaan tarvita joidenkin Palveluiden käyttämiseksi. Voit luoda oman ST-tilin sivuillamme.

Jos havaitset, että tiliäsi tai salasanaasi on käytetty luvatta, ota välittömästi meihin yhteyttä.

Tietosuoja ja tekijänoikeus

ST tietosuojakäytännöissä kerrotaan, kuinka käsittelemme henkilötietojasi ja suojaamme yksityisyyttäsi käyttäessäsi Palveluita. Käyttämällä Palveluita hyväksyt, että ST voi käyttää henkilötietojasi tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti.

Palveluiden muokkaaminen ja poistaminen

Muutamme ja parannamme Palveluita jatkuvasti. Voimme lisätä tai poistaa toimintoja tai ominaisuuksia sekä lopettaa Palvelun tarjoamisen toistaiseksi tai kokonaan.

Voit lopettaa Palveluiden käyttämisen milloin tahansa, vaikka pitäisimmekin sinut mielellämme ST:n sivuston käyttäjänä. Toisaalta ST voi milloin tahansa lopettaa Palveluiden tarjoamisen sinulle tai lisätä tai luoda uusia rajoituksia Palveluihin.

Näkemyksemme on, että sinun tietosi kuuluvat sinulle itsellesi ja käyttömahdollisuuksiesi turvaaminen näihin tietoihin on meille tärkeää. Jos lopetamme jonkin Palvelun tarjoamisen, annamme käyttäjille mahdollisuuksien rajoissa kohtuullisen ennakkoilmoituksen sekä mahdollisuuden noutaa tietonsa Palvelusta.

Takuita koskevat huomautukset

Palvelut tarjotaan käyttöösi kaupallisesta näkökulmasta kohtuullisten panostusten mukaisina ja toivomme, että nautit niiden käytöstä. On kuitenkin joitakin asioita, joita emme voi Palveluiden osalta luvata.

ST TAI SEN TOIMITTAJAT TAI JAKELIJAT EIVÄT TEE MITÄÄN PALVELUITA KOSKEVIA LUPAUKSIA MUUTEN KUIN NÄISSÄ EHDOISSA TAI LISÄEHDOISSA ON NIMENOMAISESTI MAINITTU. EMME ESIMERKIKSI SITOUDU MILLÄÄN TAVALLA VASTAAMAAN PALVELUIDEN SISÄLLÖSTÄ, NIIDEN TOIMINNALLISUUDESTA, LUOTETTAVUUDESTA, SAATAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA KÄYTTÄJÄN TARPEISIIN. TARJOAMME PALVELUT ”SELLAISENAAN”.

JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA SAATTAA LAIN NOJALLA SEURATA TIETTYJÄ ERITYISIÄ TAKUITA, KUTEN TAKUU SOVELTUVUUDESTA JOHONKIN ERITYISEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI SOVELTUVUUDESTA SELLAISEEN YLEISEEN TARKOITUKSEEN, JOHON VASTAAVIA SOPIMUKSEN KOHTEITA YLEENSÄ KÄYTETÄÄN TAI VOIDAAN KÄYTTÄÄ, TAIKKA TAKUU OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA RAJOITAMME VASTUUMME KAIKISTA TÄLLAISISTA TAKUISTA PAKOTTAVAN LAIN LAAJIMMILLAAN SALLIMISSA RAJOISSA.

Palveluiden käyttö liiketoiminnassa

Jos Palveluita käytetään liiketoiminnan yhteydessä, nämä Palveluehdot on hyväksyttävä myös liiketoimintaa harjoittavan oikeushenkilön nimissä. Palveluita liiketoiminnassaan käyttävä oikeushenkilö sitoutuu vastaamaan ST:n puolesta mahdollisiin ST:tä vastaan nostettuihin kanteisiin ja vaateisiin, jotka aiheutuvat tai liittyvät ST:n Palveluiden käyttöön tai näiden Palveluehtojen rikkomiseen, sekä puolustamaan kustannuksellaan ST:a ja sen konserniyhtiöitä, toimihenkilöitä, edustajia ja työntekijöitä tällaisiin kanteisiin tai vaateisiin vastattaessa, sekä vastaamaan kaikista tästä seuraavista oikeudenkäyntikuluista, asianajopalkkioista ja muista kustannuksista sekä aiheutuneista vahingoista.

Tietoja näistä Palveluehdoista

Voimme muuttaa näitä ehtoja tai palvelukohtaisia lisäehtoja esimerkiksi lainmuutoksen tai Palveluiden muuttamisen seurauksena. Suosittelemme tarkistamaan ehdot säännöllisesti. Ilmoitamme näiden ehtojen muutoksista tällä sivulla. Ilmoitamme lisäehtojen muutoksista kyseisen Palvelun yhteydessä. Muutoksia ei sovelleta takautuvasti, ja ne tulevat voimaan 14 päivän kuluttua niiden julkaisemisesta. Palveluiden uusia toimintoja koskevat tai oikeudellisista syistä tehdyt muutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi. Jos et hyväksy Palvelun muuttuneita ehtoja, sinun on lopetettava kyseisen Palvelun käyttö.

Mikäli näiden ehtojen ja lisäehtojen välillä ilmenee ristiriitaisuutta, sovelletaan ensisijaisesti lisäehtoja kyseisen ristiriidan osalta.

Nämä ehdot säätelevät sinun ja ST:n välistä sopimusta. Niiden perusteella ei synny oikeuksia kolmansille osapuolille.

Vaikka emme välittömästi ryhtyisi toimiin rikkoessasi näitä ehtoja, tämä ei tarkoita sitä, että luopuisimme mistään oikeuksistamme (kuten mahdollisuudesta ryhtyä tällaisiin toimiin myöhemmin).
Mikäli ilmenee, että jotakin ehtoa ei pidetä pätevänä tai voida panna täytäntöön, tämä ei millään tavalla vaikuta muihin ehtoihin tai niiden voimassaoloon.

Lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta kaikkiin näistä ehdoista tai Palveluista aiheutuviin tai niihin liittyviin riitoihin sovelletaan Suomen lakeja. Kaikki näistä ehdoista tai Palveluista aiheutuvat tai niihin liittyvät vaatimukset käsitellään yksinomaan Ylivieskan kärjäoikeudessa. Käyttäjä ja ST hyväksyvät kyseisten tuomioistuinten yksinomaisen tuomiovallan.

Mikäli haluat ottaa meihin yhteyttä, löydät lisätietoja yhteydenottosivultamme.