Sopimusehdot

Tuontipalvelu™ Auto-Saksasta.fi sivustolla myytyjen palveluiden sopimus- ja käyttöehdot.

Päivitetty 2. helmikuuta 2024

Palveluntarjoaja


Yritys InspectWiseOy on rekisteröity suomalaiseen yritysrekisteriin palveluntarjoajana (3314503-8) ja Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin (rek. 969767). Se kehittää ohjelmistoja autojen tarkastamiseen, myy autojen tarkastustyökaluja, VIN-Historiaraportteja ja tarkastuspalveluita EU-alueella.Abco Oy on rekisteröity suomalaiseen yritysrekisteriin käytettyjen autojen myyjänä (3300465-7) ja toimii autojen rekisteröijänä ja autoverotuksen asiamiehenä Suomessa.Yritykset toimivat Suomen ja EU:n lainsäädännön mukaisesti. Myöhemmin tässä asiakirjassa "me" koskee näitä yrityksiä ja ”sinä” asiakastamme.

Rahat takaisin takuun sisältö

Palautamme jo maksamasi palvelumaksut 100 %, jos tarkastusta ei pystytä tekemään (esimerkiksi auto on jo myyty toiselle).

Jos VIN-Historiaselvitys™ ei sisällä mitään historiatietoja (muita kuin rekisteriviranomaisten avointa dataa), niin palauttamme siitä meille suorittamasi maksut 100 %.

Jos VIN-Historiaselvitys™ ei kerro merkittäviä tietoja, jotka löytyvät toisen palvelutarjoajan raportista, niin palautamme siitä meille suorittamasi maksut 100 % ja lisäksi maksamme sinulle kuittia vastaan toiselta palvelutarjoajalta ostamasi raportin (maksimikorvaus 40 €). Merkittäväksi historiatiedoksi katsomme tiedot vakavasta kolaroinnista tai selkeä näyttö mittarilukeman manipuloinnista.

Jos Kuntotarkastus™ raportin sisältö on virheellinen ja jotain oleellista auton kunnosta tai historiasta jää huomaamatta, niin palautamme TOTAALITURVAN™ ja OSTOTURVAN™ palvelumaksut sinulle täytenä. Olennaisena tietona pidämme sitä, että autoa on kolaroitu ja kolaroinnin korjauskustannus on yleisin kuluttajahinnoin ollut todistettavasti yli 5.000 € ja vaikuttaa alentavasti auton jälleenmyyntiarvoon. Vaikka palautamme kuvaillussa tilanteessa meille maksamasi palvelumaksut, niin silti palvelumme mukaiset Turvat jäävät voimaan (saat ilmaiseksi TARKASTUSPALVELU™ ja OSTOPALVELU™ tuotteet).

Jos olemme tuottaneet VIN-Historiaselviys™-raportin, ja siinä on joitakin historiamerkintöjä, niin siitä pidätämme voimassa olevan hinnastohinnan (vaikka muita palvelumaksuja palautettaisiinkin). Kyseessä on digitaalinen tuote, jonka hinta ei ole palautettavissa.

TARKASTUSPALVELU™ sisältö

TARKASTUSPALVELU™ pitää sisällään:

·         VIN-Historiaselvitys™ (1 h toimitusaika)

·         Puolueeton Kuntotarkastus™ myyjän luona (36 h toimitusaika)

Raporttien toimitusaikalupaukset ovat vain suuntaa antavia tavoiteaikoja. Useista syistä raportin toimittaminen voi viivästyä (useimmiten meistä riippumattomista syistä). Vaikka viivästyksen syy olisi meidän, niin emme maksa viivästymisestä mitään korvauksia, eikä se ole peruste palvelumaksun palauttamiselle.

Meillä on oikeus peruuttaa tilaus ja palauttaa siitä maksetut palvelumaksut. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi se, että auto sijaitseekin toiminta-alueemme ulkopuolella tai myyjä asettaa liian vaikeita ehtoja tarkastuksen suorittamiselle (myöhäinen ajankohta tms). Nämä esimerkkitilanteet eivät ole ainoat, joissa saattaisimme peruuttaa tilauksen.

TARKASTUSPALVELU™ on pakollinen ensimmäinen askel, jos haluat aktivoida OSTOPALVELU™ vaiheen. Saatuasi raportit voit joko hylätä tai päättää ostaa tarkastetun kohteen.

Peruutustilanteessa vähennämme suoritetut puhelut ja VIN-Historiaraportit palautettavasta summasta. Jos asiamies on jo matkalla tarkastukseen, niin palautus on 70% maksetusta. Jos asiamies on jo tarkastuskohteessa, niin emme palauta palvelumaksua.

OSTOPALVELU™ sisältö

OSTOPALVELU™ aktivoidaan, jos auto läpäisee TARKASTUSPALVELU™ tarkastukset, täyttää kelpoisuuskriteerimme ja haluat ostaa auton raporttien perusteella. Palvelusta laskutetaan hinnaston mukainen lisähinta.

Me voimme kieltäytyä myöntämästä Ostopalvelua ja emme ole velvoitettuja kertomaan palvelun estämisen syitä. Joissain tilanteissa voimme vaatia saada katsoa joko myyjän tai ostajan tai molempien luottotiedot ennen kuin myönnämme kaupalle ostoturvan. Palvelun myymisestä kieltäytyminen voi johtua myös markkinahintaan nähden väärin hinnoitellusta autosta tai muista seikoista, jotka mielestämme viittaavat yritykseen käyttää palveluamme epärehelliseen toimintaan.

Kun ilmoitat halustasi ostaa auton, niin valmistamme siitä sähköisesti allekirjoitettavat kauppakirjat. Kauppa muodostuu yleensä auton myyjän ja auton ostajan välille. Me toimimme vain konsulttina ja välittäjänä kaupan muodostumisessa.

Auton virheistä vastaa yksin auton myyjä. Me vastaamme vain toimittamistamme palveluista ja raporttien oikeellisuudesta.

OSTOPALVELU™ sisältää myös Rikosturvan. 

Mahdollisia lisämaksuja perimme hinnastomme mukaan jos haluat asiamiehen tekevän töitä, jotka eivät kuulu tähän palveluun. Näitä olisivat esimerkiksi auton varusteiden ostaminen toisesta osoitteesta tai auton käyttäminen lähtömaassa huollossa. Hinnastossamme on määritelty asiamiehen tuntihinta ja kilometrikorvaus. 

VIN-Historiaselvitys™ palvelun sisältö

Automaattisesti tuotetun raportin sisältö vaihtelee suuresti. Eri maiden viranomaisilta saadaan tietoja vaihtelevasti ja kaikki autojen valmistajat eivät jaa auton huoltohistoriaa tai varusteluetteloa. Esimerkkiraporttimme tai sisältökuvaukset vain määrittävät millaista dataa raportilla voi olla mutta vastaavia tietoja ei ole saatavilla kaikista autoista.

Kyseessä on digitaalinen tuote, jolla ei ole palautusoikeutta.

Raportoinnin vaatiman datan kerääminen aloitetaan sen jälkeen, kun käyttäjä on maksanut tilauksensa onnistuneesti. Käyttäjä vastaa itse ilmoittamansa VIN-koodin oikeellisuudesta. Mikäli käyttäjällä ei ole VIN-koodia datan kerääminen aloitetaan, kun myyjä on ilmoittanut ajoneuvon VIN-koodin. Tällöin emme vastaa myyjän ilmoittaman VIN-koodin oikeellisuudesta.

Raportoinnissa käytettävistä kansainvälisistä tiedonlähteistä (datan lähteet) johtuen, emme takaa, että raportoinnin tiedot ovat aina ajantasaiset tai jokaisen ajoneuvon kohdalla yhtä laajat. Raportoitavan tiedon määrä voi vaihdella esimerkiksi maakohtaisten käytäntöjen vuoksi (kaikki maat eivät julkaise samaa määrää tietoa; forcemajeure). Samaa vaihtelua voi olla myös ajoneuvojen valmistajien välillä.

Käyttäjä vastaa itse raportin tietojen perusteella tekemistään päätöksistä, jotka koskevat esimerkiksi ajoneuvon ostamista tai ostamatta jättämistä. Raportissa esitetyt tiedot eivät siis ole suosituksia ostaa, eikä niitä tule myöskään tulkita esim. tarjoukseksi tai muuksi vaatimukseksi eikä toimintaohjeiksi.

Käyttäjä ei saa myydä tai muutoin käyttää raporttia kaupan kohteena (suorasti tai epäsuorasti).Raporttia saa välittää eteenpäin auton potentiaalisille ostajille.

Kuntotarkastus™ palvelun sisältö

Se että olemme laatineet ajoneuvosta Kuntotarkastus™-raportin ei siirrä auton myyjän vastuita meille. Yleisesti toimimme kaupassa vain välittäjänä ja konsulttina. Auton kunnosta vastaa auton myyjä.

Jos esimerkiksi olemme tehneet autosta Kuntotarkastus™-raportin ja sen jälkeen teet itse kaupat autosta myyjän kanssa, ja myöhemmin autossa ilmenee vakavia teknisiä murheita (jotka saattoivat olla piilevänä jo tarkastustilanteessa), niin näistä on vastuussa auton myyjä (emme me). Tai jos joudut huijatuksi autokaupoissa tai päädyt ostamaan varastetun auton, josta olemme tehneet Kuntotarkastus™-raportin, niin emme ole korvausvastuussa rikoksen sinulle aiheuttamista menetyksistä, sillä perusteella, että olemme tarkastaneet auton. Ainoastaan auto, jonka olemme välittäneet, ja josta on maksettu hinnastomme mukainen Ostopalvelu™, on Rikoturva™ suojan alla.

Saatat löytää tarkastamastamme ajoneuvosta vaurioita tai merkkejä ajoneuvon kulumisesta, joista ei ole tehty merkintää kuntoraporttiin. Emme ole vastuussa verhoilun tai sisustuksen kulumisesta, kuten pienistä naarmuista, värimuutoksista, pienistä halkeamista tai tahroista, joiden korkeus on enintään 2,5 cm. Emme vastaa kulumisen jäljistä, joita on tullut autoon noustessa tai sieltä poistuessa tai kumitiivisteiden tai peite/koristelevyjen vaurioista. Emme ole vastuussa korjauksista, jotka maksavat sinulle alle 350 €. Tämä koskee kaikkia vahinkoja erikseen. Ja tämä koskee kaikkia teknisiä tai mekaanisia kysymyksiä, jotka olivat piileviä tarkastuksen aikana. Vahingoista, joiden korjaaminen maksaa yli 350 € ja jotka epäilemättä olivat ajoneuvossa tarkastuksen aikana ja jotka tarkastajan olisi pitänyt huomata (eivät ilmestyneet myöhemmin kuljetuksen aikana jne.). Olemme valmiita palauttamaan tarkastusmaksun, mutta rajoitamme vastuumme tarkastuksesta maksettuun enimmäismäärään.

Tilauksen saa perua ja palautamme kahden pankkipäivän sisällä siitä maksetut maksut. Jos olemme ryhtyneet toimiin, joista on jo aiheutunut kuluja, niin palautamme maksettua palvelumaksua seuraavien ehtojen mukaisesti

-  VIN Historiaraportti on tuotettu, pidätämme siitä 20 € palautuksesta (sis. alv)

-   Myyjän kanssa on sovittu tarkastusajankohta, pidätämme 25 € (sis. alv)

-   Tarkastaja on jo matkalla tai saapunut tarkastuskohteeseen, pidätämme 40 % palvelumaksusta

-   Peruutus tehdään kesken tarkastuksen, pidätämme 100 % palvelumaksusta

Tekniikkaturva™ palvelun sisältö

Kelpoisuuskriteerimme ovat pääsääntöisesti:

-    Auto on alle 20 vuotta sitten ensirekisteröity

-    Auto on ajettu alle 250 tkm

-    Kuntotarkastus™ ei ole paljastanut vakavia teknisiä ongelmia

-    Autossa ei ole aktiivisia OBD vikakoodeja

Tekniikkaturva on vakuutusyhtiön takaama, laajennettu turva ajoneuvosi korjauskustannusten hallinnointiin. Tekniikkaturvan tarkoitus on avustaa ajoneuvosi korjauskustannuksissa, jotka aiheutuvat Tekniikkaturvaan kuuluvien komponenttien äkillisistä ja ennalta arvaamattomista rikkoutumisista. Tekniikkaturvaa ei ole tarkoitettu nostamaan ajoneuvosi arvoa vaihtamalla käytetyt osat uusiin.

 

Tekniikkaturvaan ei voida sisällyttää ajoneuvosi kaikkia komponentteja, tutustu siksi huolellisesti Tekniikkaturvan ehtoihin ja tarkkaan kattavuussisältöön (jotka pääset lukemaan tilausvaiheessa) sekä erilliseen kattavuussisältöön. Tutustumalla saat selkeän käsityksen mitä Tekniikkaturva kattaa ja mitä se ei kata. Erillisessä kattavuussisällössä on selkeästi lueteltu komponentit, jotka kuuluvat kattavuuteen. Jos komponenttia ei ole lueteltu kattavuussisällössä, se ei kuulu kattavuuteen. Huomioi myös yleiset rajoitukset ja ehdot.

 

Tekniikkaturvaan ei kuulu ajoneuvon huoltaminen tai kulumisesta aiheutuneet rikkoutumiset.

Tarkemmat ehdot löytyvät Tekniikkaturva™ erillisistä sopimusehdoista ja esitteestä.

Rikosturva™ palvelun sisältö

Rikosturva™ on tarjolla vain Suomalaisille asiakkaillemme ja se on suomalaisen vakuutusyhtiön takaama turva yksityis- ja yritysasiakkaillemme. Aiheutuneetvahingot korvataan täytenä (ei omavastuuosuutta).

Korvaamme aiheutuneen välittömän taloudellisen vahingon, joka kohtaa sinua, koska auto osoittautuu varastetuksi tai petoksella hankituksi tai autokaupassa on tapahtunut jotain muuta rikollista toimintaa, joka aiheuttaa sinulle taloudellisia menetyksiä. Tämä pitää sisällään kavallukset, petokset, väärennökset, rahanväärennökset, atk-petokset (RL 36 luku 1§ mom.), luottamusaseman väärinkäytön ja kiristyksen. Rikosturva™ kattaa lievät ja törkeät rikosten muodot, siten kuin ne määritellään Suomen rikoslaissa.

Rikosturva™ ei korvaa autoosi tapahtuvaa murtoa, luvatonta käyttöönottoa, itse aiheutettua vahinkoa, katoamista, unohtamista, ryöstöä tai menetyksiä, jotka johtuvat tahattomasta toimenpiteestä tai laiminlyönnistä.

Rikosturva™ ei korvaa tulon tai voiton menetystä, matka- tai puhelinkuluja tai muuta epäsuoraa tai välillistä vahinkoa. Välilliseksi vahingoksi katsotaan myös koron, osingon, maksun tai muun vastaavan etuuden menetys tai saamatta jääminen.

Vahingon määrän tulee olla tilintarkastajan tai vakuutusyhtiön hyväksymän muun ulkopuolisen asiantuntijan vahvistama. Ellei korvattavasta määrästäpäästä yksi­ mielisyyteen, korvataan vahinkotapahtumassa enintään tuomioistuimen vahvistama määrä.

Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvon­lisäveroa koskevat säännökset. Veron osuutta ei makseta silloin, kun se voidaan vähentää korvauksen saajan vero­tuksessa.

Rikosturva™ korvaa oikeudenkäyntikulut tämän vaatiessa vahingonkorvausta näiden ehtojen tar­koittamaa omaisuusrikosta koskevassa oikeudenkäynnissä.

Asiakkaamme on velvollinen tekemään tapahtumasta rikosilmoituksen.

Tinkipalvelu™ palvelun sisältö

Meidän valitsemamme asiamies tinkii lopullisen kauppahinnan puolestasi. Laskutamme tingitystä osuudesta 40 % tinkiprovision (sisältäen arvonlisäveron). Sinä hyödyt 60% tingitystä osuudesta. Yleensä tämä tinkiprovisio sisällytetään muiden valitsemiesi lisäpalveluiden kanssa kauppahintaan, jolla ostat auton meiltä OSTOPALVELU™ toimeksiannon myötä.

Tinkiosuuden laskentakaava on netti-ilmoituksessa näkyvä auton pyyntihinta vähennettynä lopullisesta auton kauppahinnasta.

Jos olet valinnut tilausvaiheessa tämän palvelun, niin olet sitoutunut maksamaan provision, vaikka itse kuitenkin tämän jälkeen osallistuisitkin tinkimiseen.

Täyspalveluna Suomen kilpiin palvelun sisältö

Hoidamme puolestasi kaikki toimet auton rekisteröimiseksi Suomeen. Joissain tilanteissa joudumme luovuttamaan auton tarrakilvissä ja sinun täytyy käydä myöhemmin toimipisteellämme lopullisten kilpien saamiseksi tai ne voidaan postittaa sinulle.

COC-todistuksesta perimme hinnastomme mukaisen lisämaksun, jos katsastus vaatii sitä. COC-todistus vaaditaan jos EU-auton ulkomaiselta rekisteriotteelta ei löydy auton versio- ja varianttitietoja (kohta K EU-rekisteriotteessa).

Vastuumme tarkastustoiminnassa

Kokonaisvastuumme rajoittuu maksimissaan meille suoritettuihin maksuihin. Jokainen palvelu on erillinen. Tarkastusraportin virhe voi antaa sinulle mahdollisuuden saada täysi hyvitys raportista maksamastasi summasta. Toisaalta tarkastusraportin virhe ei anna sinulle oikeutta saada hyvitystä muista meille maksamistasi palveluista (esimerkiksi kuljetus- tai rekisteröintipalvelut), ellei muualla ehdoissamme ole esitetty erilaista korvausmallia (esim. kohdassa ”rahat takaisin takuu”).

Vain OSTOPALVELU™ asiakkaidemme osalta vastaamme siitä, että auto (myös tuontiauto) saadaan rekisteröityä kotimaahasi. Saat joko auton rekisteröitynä ja kilvitettynä tai palautamme rahasi. Minkään laatimiemme raporttien pohjalta emme ole vastuussa siitä, että toisessa maassa tarkastamamme ajoneuvon voi rekisteröidä kotimaahasi. Sinun tulee itse selvittää katsastamiseen sekä rekisteröintiin liittyvät edellytykset.

Vastuumme autovero- ja tullimaksuista


Voimme sisällyttää tuontitarjouksiimme arvioita autoverosta ja tullimaksuista. Emme ole vastuussa laskelmiemme virheistä tai niiden aiheuttamista menetyksistä. Kyseessä on vain arvio ja lopullisen päätöksen tekee viranomainen ja me emme vastaa viranomaisen päätöksestä. Asiakas on aina itse vastuussa autoveron ja tullimaksujen määrien selvittämisestä.

Ostopalvelu™ vastuumme ajoneuvojen teknisistä vioista

Ostat ajoneuvon meidän tekemämme tarkastusraportin perusteella etänä. Turvaamme 100% koko kaupan. Saat ajoneuvon ja se on rekisteröity kotimaasi tai saat rahasi takaisin.

Sinun on maksettava ajoneuvo ja kaikki palvelumme, ennen kuin toimitamme ajoneuvon sinulle. Joissakin maissa tämä koskee myös valtion perimiä rekisteröintimaksuja ja veroja, jotka keräämme.

Useimmiten myymme ajoneuvoja vain Tekniikkaturva™ palvelulla (takuunomainen vakuutustuote). Jos sinulla on teknisiä ongelmia, suosittelemme ottamaan yhteyttä Tekniikkaturvan™ tarjoavaan vakuutusyhtiöön (yhteystiedot ja ohjeet ilmoitetaan sinulle kauppakirjan liitteessä) maksun selvittämiseksi.

Vastuumme myymiemme autojen vioista

Yleensä emme myy autoa sinulle, vaan ostat sen auton myyjältä niin, että me toimimme kaupassa vain konsulttina ja välittäjänä. Joissain tilanteissa kaupan toteutus kuitenkin vaatii, että ostamme auton sen myyjältä ja myymme sen eteenpäin sinulle. Tämä osio kuvailee vastuutamme, jos myymme auton sinulle.

Vastuumme virheistä rajoittuu ajoneuvon eri osien oletettuun elinkaareen.

- Moottori 300000 km
- Vaihteisto ja vaihteisto 200000 km
- Muut päälaitteet (käynnistin, laturi, ilmastointilaite) 150000 km
- Elektroniikka, 4 vuotta

Sinun vastuullasi on huoltaa ajoneuvoa tekemällä huollot valmistajan ohjeiden mukaisessa aikataulussa.

Jos ajoneuvossa on ongelmia, ota heti yhteyttä meihin. Opastamme sinut paikkaan, jossa ongelma voidaan korjata.

InspectWise ei ole vastuussa huollon puutteesta, pienen vian korjaamisesta tai ajoneuvon väärästä käytöstä johtuvista virheistä. InspectWise ei ole vastuussa asiakkaan aiheuttamista ylimääräisistä vahingoista ajoneuvon käytössä sen jälkeen, kun pieni vika tai vian aiheuttama ylimääräinen ääni olisi pitänyt havaita.

Jokaisessa ajoneuvossa on käytössä kuluvia osia. InspectWise ei ole vastuussa näistä kuluvista osista, esimerkiksi: hiukkassuodatin, jarrut, kytkin, iskunvaimentimet, laakerit, nivelet ja akku. Listaus ei ole tyhjentävä vaan autossa voi olla myös muita kuin listalla mainittuja kuluvia osia.

InspectWise-palveluiden käytön estäminen ja tilisi irtisanominen

Pidätämme oikeuden keskeyttää tai lopettaa pääsysi palveluihin tai poistaa tilisi, jos jokin näistä asioista tapahtuu:

-  Rikot olennaisesti tai toistuvasti näitä ehtoja
-  Meitä vaaditaan noudattamaan lakisääteisiä vaatimuksia tai tuomioistuimen päätöstä
-  Uskomme, että käyttäytymisesi aiheuttaa vahinkoa tai vastuuta käyttäjälle, kolmannelle osapuolelle tai InspectWise-sovellukselle - esimerkiksi hakkeroimalla, tietojenkalastelulla, häirinnällä, roskapostilla, harhaan johtamalla muita tai keräät sinulle kuulumatonta sisältöä
-  Tietysti voit itse aina lopettaa palvelujemme käytön milloin tahansa.

14 päivän palautusoikeus autokaupoissa

Välitystoiminnassa voimme yrittää sopia, että myyjä antaisi autolle EU:n vaatiman 14 päivän palautusoikeuden (lasketaan siitä, kun auto luovutetaan sinulle kuljetuksesta). Usein myyjät tulkitsevat tarkastuksen suorittavan asiamiehen edustavan sinua ja eivät siksi halua myöntää palautusoikeutta.

Etäkaupalla auton ostaville yksityisasiakkaillemme EU:ssa annamme 14 päivän oikeuden palauttaa ostamansa ajoneuvo. Seuraavia ehtoja sovelletaan tilanteessa, jossa yksityinen EU-kansalainen on ostanut ajoneuvon InspectWiseOy:ltä näkemättä itse ajoneuvoa (tarkastusraporttimme perusteella) ja ajoneuvo on sen jälkeen rekisteröity mihin tahansa EU-maahan. Yksityisasiakkailla on oikeus palauttaa ajoneuvo, vaikka siinä ei ole mitään vikaa. Nämä ehdot eivät päde, jos asiakas on nähnyt ajoneuvon jossakin virallisessa toimipisteessämme ennen kuin päätti ostaa sen.

Palautus voidaan tehdä, jos nämä ehdot täyttyvät:

-  Ajoneuvo ostettiin 100% yksityiseen käyttöön (ei myyntiin, taksiajoon, kilpailukäyttöön, kaupalliseen käyttöön jne.).
-  Asiakas on yhteydessä meihin ennen palautuksen tekemistä.
-  Asiakas palauttaa ajoneuvon siihen paikkaan, josta se hänelle luovutettiin. Jos auto toimitettiin kotiisi, niin sinun pitää mahdollistaa auton pois noutaminen vuorokauden sisällä klo 7 – 22 välisenä aikana.
Asiakas ei ole ajanut ajoneuvolla yli 30 km. Etämyynnissä meidän on annettava asiakkaalle mahdollisuus testata ajoneuvoa kuten hän voisi tehdä ostaessaan samanlaisen ajoneuvon jälleenmyyjältä. Mielestämme 30 km ajomatka vastaa koeajoa autoliikkeessä.
-  Asiakas on valmis korvaamaan arvonalentumisen jokaisesta ajetusta kilometristä (laskentakaava kilometrihinnalle on auton kokonaishinta/100.000 eli esimerkiksi 20.000 € maksaneen auton arvonalentuma on 0,20 € / km).
-  Kauppa tehty aina kansainvälisen kauppakamarin (ICC) toimitusehdollaEXW (Ex Works, alkuperäisessä myyntipaikassa ja asiakkaan on itse järjestettävä nouto ja kuljetus). Tämä pätee myös, jos päätät ostaa kuljetuspalvelumme. Ostat ajoneuvon alkuperäisestä sijainnistaan. Siksi emme koskaan palauta autojen kuljetuksien maksuja.
-  Emme palauta tarkastuskuluja (maksettua TARKASTUSPALVELU™ maksua), rekisteröintimaksuja tai muita ajoneuvon toimitukseen liittyviä viranomaismaksuja.
-  Jos ajoneuvo myytiin rahoituksella, pankki saattaa periä maksuja peruuttamisesta. Asiakas vastaa kaikista maksuista, joita pankki veloittaa rahoituksen purkamisesta.
-  Ajoneuvo on palautettava täsmälleen samassa kunnossa kuin se myytiin. Siivous- tai korjausmaksut vähennetään hyvityksestä.
-  Asiakkaan on varmistettava, että hän palauttaa kaiken, mitä hän sai ajoneuvon mukana, esimerkiksi: rekisteröintiasiakirjat, käyttöoppaat, huoltokirjan, toisen sarjan renkaita, latausjohdot, avaimet jne.
Näiden puuttuessa veloitetaan korvaavien esineiden hankinta todellisten kulujen mukaan.
-  Ajoneuvo tarkastetaan yhdessä asiakkaan kanssa, kun se palautetaan.
-  Maksu palautetaan kahden viikon kuluessa.

Erimielisyydet

Mahdollisista vakavista vaatimuksista vastaa toimitusjohtaja Tomi Rantanen (puh. 044 3677 990 etunimi@inspectwise.net). Haluamme aina ratkaista asiat neuvottelemalla kanssasi. Jos emme pääse neuvotteluihin keskenämme, suosittelemme ottamaan yhteyttä Suomen kuluttajaneuvontaan. Tai EU: n paikallisiin kuluttajaviranomaisiin.

Tietoja näistä ehdoista

Nämä ehdot kuvaavat sinun ja Tuontipalvelu™n välistä suhdetta. Ne eivät luo laillisia oikeuksia muille ihmisille tai organisaatioille, vaikka muut hyötyisivätkin myös toiminnasta näillä ehdoilla.

Haluamme tehdä näistä ehdoista helposti ymmärrettäviä, joten olemme käyttäneet esimerkkejä palveluistamme. Kaikki mainitut palvelut eivät kuitenkaan välttämättä ole käytettävissä maassasi. Jos käy ilmi, että tietty ehto ei ole pätevä tai täytäntöönpanokelpoinen, se ei vaikuta muihin ehtoihin.

Jos et noudata näitä ehtoja emmekä ryhdy toimiin heti, se ei tarkoita, että luovumme mahdollisista oikeuksistamme, kuten oikeustoimista tulevaisuudessa. Voimme päivittää nämä ehdot (1) vastaamaan palvelumme tai liiketoimintamme muutoksia - esimerkiksi lisäämällä uusia palveluita, ominaisuuksia, tekniikoita, hinnoittelua tai etuja (tai poistamalla vanhat) (2) laillisten, (3) väärinkäytösten tai haittojen estämiseksi.

Jos muutamme olennaisesti näitä ehtoja tai palvelukohtaisia ​​lisäehtoja, annamme sinulle kohtuullisen ennakkoilmoituksen ja mahdollisuuden tarkistaa muutokset, paitsi (1) kun käynnistämme uuden palvelun tai ominaisuuden, tai (2) kiireellisissä tilanteissa , kuten jatkuvan väärinkäytön estäminen tai vastaaminen lakisääteisiin vaatimuksiin. Voit myös lopettaa yhteistyön kanssamme milloin tahansa sulkemalla InspectWise-tilisi.

InspectWise ei ole vastuussa mistään muista menetyksistä, lukuun ottamatta tässä osassa kuvattuja oikeuksia ja vastuita (ongelmien tai erimielisyyksien sattuessa).

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
www.paytrail.com

Avaa chat
Kysy minulta!
Hei!

Voisinko olla avuksi?