Käyttösopimus

Yleiset sopimus- ja toimitusehdot 

päivitetty 19.8.2022

Yritys InspectWise Oy FI27918938, myöhemmin IW tässä dokumentissa) toimii välittäjänä ajoneuvon hankinnassa asiakkaamme (ostajan) ja myyjän välillä. Asiakkaamme tekevät yleensä kauppasopimuksen suoraan Saksalaisen myyjän kanssa. IW ei ole sopimussuhteessa Saksalaisen myyjän kanssa. IW:llä on Saksassa asiamiehiä jotka toimivat asiakkaamme konsulttina ja asiamiehenä, sekä mahdollisen kaupan välittäjinä. Ajoneuvojen ostajille myymme tarkastusraportteja (vrt. katsastuskonttorin kuntoraportti), rekkakuljetuksia ja konsultointipalveluita, joiden avulla asiakkaamme voi tehdä ostosopimuksen ajoneuvon myyjän kanssa ja rekisteröidä ajoneuvon Suomeen mahdollisimman vaivattomasti. 

Kauppakirja ajoneuvojen ostamisesta laaditaan yleensä Saksalaisen myyjän ja Suomalaisen ostajan (asiakkaamme) välillä. Sopimus välittämisestä ja rahdista on IW:n ja asiakkaamme välillä. Näissä sopimusehdoissa määritellään IW:n ja asiakkaamme (ostajan) välisen välityssopimuksen ehtoja.

Välityssopimuksen perusteella IW sitoutuu etsimään ajoneuvoja ja ottamaan yhteyttä ajoneuvojen myyjiin ja hakemaan tietoa ajoneuvon saatavuudesta ja kunnosta, sekä antamaan nämä tiedot sopivassa muodossa ostajalle eteenpäin (puhelin/e-mail).

Ajoneuvon kunnosta, tietojen oikeellisuudesta, asiakirjojen täydellisyydestä ja kaikesta tuotevastuutakuusta vastaa vain myyjä. Tämä pätee myös silloin, kun IW, tai tältä toimeksiannon saanut henkilö, on nähnyt ja tutkinut ajoneuvon.

Välittäjänä IW ei vastaa ajoneuvon saatavuudesta tai mistään virheistä. Kaikki ostajalle annetut ajoneuvoa koskevat tiedot perustuvat ainoastaan myyjän antamiin tietoihin.  

Asiakkaamme (ostaja) päättää yksin, tuleeko kauppasopimus myyjän kanssa voimaan ja millä edellytyksillä tai sopimusehdoilla. Kauppasopimuksessa on voimassa kohdemaan lainsäädäntö. Saksassa tehdyissä kaupoissa on yksityisasiakkailla EU:n kuluttajasuoja yritykseltä ostettaessa (voimassa 12 kk) tai yritysten keskinäiset sopimukset ovat Saksalaisen ja EU:n kauppalakien alaisia.

IW toimii välittäjänä vain ostajan etujen mukaisesti, on apuna kielellisesti ja neuvoa antaen. Hintaneuvottelut myyjän kanssa käydään vain ostajan eduksi. Nettihinnasta neuvotelluista alennuksista hyvitetään asiakkaalle 60%. IW ei saa saksalaiselta myyjältä mitään provisiota.

Siinä laajuudessa, kun pakottava laki sallii, IW ja sen toimijat sekä asiamiehet rajoittavat vastuunsa kaikista välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi menetetyistä tuloista, voitoista tai tiedoista, sekä taloudellisista menetyksistä tai epäsuorista ja erityisluonteisista vahingoista tai rangaistuksen luonteisesti tuomittavista korvauksista.

Lain sallimissa rajoissa ST, sekä sen toimittajien ja asiamiesten kokonaisvastuu mistä tahansa näiden ehtojen alaisista vaatimuksista, sisältäen implisiittiset takuut, rajoittuu palveluiden tilaushetkellä voimassa olleeseen hinnastohintaan. Tämä koskee myös ilmaiseksi nettisivullamme tarjottuja laskureita ja palveluita joiden aihettamista vahingoista emme ota mitään vastuuta (virheellinen veroarvio tms).

Virheelliseksi todetun palvelun aiheuttamia vahinkoja ei myöskään korvata toisen toimittamamme palvelun hinnasta. Esimerkiksi tarkastuksessa ilmenneiden virheiden aiheuttamia kuluja tai vahinkoa ei korvata rekkarahdin hinnasta. 

IW, sen toimijat ja asiamiehet eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jota ei ole voinut kohtuudella ennakoida.

IW voi tarvittaessa välittää lainopillisia asianajopalveluita Saksassa. IW ei myönnä ajoneuvoon takuuta tai vakuutuksia. IW myy ja välittää lisähintaan yhteistyössä toimivien vakuutusyrityksien vakuutuksia (Suomalaiset vakuutusyhtiöt) ja tekniikkaturvia (Finntakuu tai Takuuvakuutus). IW välittää asiakkailleen takuita mutta ei itse vastaa niistä. 

Kaikki tilatut ja toimitetut palvelut tulee maksaa IW:lle ennen ajoneuvon luovuttamista. IW:llä on oikeus siirtää toimitettuun ajoneuvoon liittyvät maksamattomat laskut perintätoimistolle kolmen arkipäivän kuluttua ajoneuvon luovutuksesta, mikäli palvelulasku on toimitettu asiakkaalle viimeistään luovutuspäivänä. Asiakas sitoutuu maksamaan viivästyskoron (peruskorko + 7%) laskien ajoneuvon luovutuspäivästä ja perinnästä aiheutuneet muut kulut.

Kuljetusvastuu on CMR-ehtojen mukaan. Kaikki toimeksiannot suoritetaan Pohjoismaisen Speditööriliiton kuljetusta, huolintaa ja varastointia koskevien yleisten säännösten mukaisesti, säännöt löytyvät täältä. Käytännössä korvaamme täysimääräisenä kuljetuksen aikana tulleet vauriot. Meillä on oikeus valita mahdollinen korjauspaikka. Mahdollinen korvausvastuu rajautuu kuitenkin CMR-vakuutuksen kilohinnan mukaisesti (8,33 USD / kg). Suosittelemme asiakkaillemme ajoneuvon Kasko-vakuuttamista Suomessa heti ajoneuvon maksun suorittamisesta eteenpäin. Ajoneuvoon kannattaa laittaa heti voimaan Kasko-vakuutus, joka sitten jää voimaan myös ajoneuvone rekisteröinnin yhteydessä. Kasko-vakuutuksissa on yleisesti suoja mm trailer-kuljetukseen, ilkivaltaan ja varkauteen. 

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa milloin tahansa. IW palauttaa käyttämättömät rahat asiakkaalle kolmen pankkipäivän kuluessa. IW:llä on oikeus pitää hinnaston mukaiset korvaukset asiamiehen kuluista (ajokilometrit ja työtunnit).

Tarjouksissa esittämämme veroarvio on aina laadittu parhaan tietomme ja ammattitaitomme mukaisesti. IW ei ole missään vastuussa esittämistään autoveroarvioista. Autoveroprosentin määrittäminen useista taulukoista voi johtaa virheeseen meidän tai veroviranomaisen toimesta. 

 

Rikosturva

 

Suomen suurin rahoituslaitos OP-Pohjola on vakuuttanut InspectWisen huijauksen tai petoksen aiheuttamia vahinkoja vastaan. Tästä syystä voimme luvata kattavan turvan jokaiselle yrityksemme kautta tehdylle ajoneuvokaupalle. Tämä vakuutus korvaa omaisuusrikoksesta aiheutuneet vahingot. Vakuutus kattaa rikokset niiden vähäpätöisissä, tavallisissa ja törkeissä muodoissa. Se korvaa vahingot, jotka ovat aiheutuneet seuraavista rikoksista: kavallus, petos, väärentäminen, väärentäminen, tietojenkäsittelypetos (rikoslain 36 luvun 1 momentin mukaan), luottamusaseman väärinkäyttö, kiristys, mikä tahansa muu rikosoikeudessa kriminalisoitu omaisuusrikos, jonka tarkoituksena on saada laittomasti taloudellista hyötyä itselleen tai kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa taloudellista vahinkoa vakuutetulle.

 
Tämä vakuutus on voimassa vain InspectWise Oy:n kautta ostetuille ajoneuvoille. Raportin tai välityspalvelun ostaminen IW:ltä ei aktivoi tätä vakuutusta.
 
Voimassa (alue): Kun ajoneuvo ostetaan ETA-maista (EU, Norja, Islanti ja Sveitsi) ja se voidaan viedä kaikkialle maailmaan. Ei saatavilla muista maista ostettuihin ajoneuvoihin.
 
Summa: kattavuus on 100 % tietyn IW:n myymän ajoneuvon hinnasta (sisältäen kaikki IW palvelumaksut). Enimmäismäärä on 1.000.000 €. Yhtiömme OP-Pohjolalle maksamaa omavastuuta (vahinko, jota vakuutus ei kata) ei veloiteta asiakkailtamme missään olosuhteissa.
 
Korvaustilanteissa vahingon suuruuden on arvioitava tavarantarkastajan tai vastaavan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Viime kädessä tuomioistuin vahvistaa vahingon määrän.
Vakuutus ei korvaa välillisiä menetyksiä tai vahinkoja, kuten tulon, voiton, koron, osingon, maksun tai vastaavan omaisuuden menetys tai saamatta jäämistä.
Heti kun vahinko havaitaan, on pyrittävä rajoittamaan tapahtunutta vahinkoa ja poistamaan vahingon syy. Kaikki todisteet rikoksesta, rikoksentekijästä ja rikollisen vahingon suuruudesta on turvattava.
 
Vahingosta on ilmoitettava mahdollisimman pian, kun tieto vahingosta on saatu. Kirjoita meille vapaamuotoinen korvausvaatimus. Voit tehdä sen verkkosivustomme tai Internet-palvelumme kautta. Vahinkoilmoitus tulee tehdä huolella, jotta varmistetaan mahdollisimman nopeus ja oikeellisuus kanteen käsittelyssä. Vahinkoilmoitus on tehtävä vuoden kuluessa vahingon havaitsemisesta.

Etäkaupan ehdot

Etäkaupassa on Suomen ja EU-lainsäädännön mukaisesti voimassa 14 päivän palautusoikeus. Tämä peruutusoikeus on ostajalla vaikka tuotteessa ei olisi mitään vikaa.

Normaalissa auton välitystoiminnassa otamme työssämme välittäjän vastuun. Kauppa muodostuu etänä auton myyjän ja ostajan välille meidän avustuksellamme eli välitämme tuon kaupan. On hyvä huomioida, että etäkaupan ehdot eivät tällöin ole voimassa, koska ajoneuvon myyjän luona käyvä asiamiehemme edustaa välittäjänä sinua. Lain edessä olet nähnyt ostamasi ajoneuvon myyjän tiloissa, ja ostaja ja myyjä ovat kohdanneet, koska olet lähettänyt välittäjän edustamaan myyjäliikkeeseen itseäsi. Sinulla ei ole etäkauppaa koskevan lainsäädännön nojalla oikeutta kaupan purkamiseen sen jälkeen kun asiamies on nähnyt ajoneuvon ja olet toimittanut myyjälle allekirjoitetun kauppakirjan tai olet antanut asaimiehelle luvan allekirjoittaa sopimuksen puolestasi.

Välittäjänä tai kuljetusyrityksenä emme ole velvollisia luovuttamaan asiakkaalle välittämäämme ajoneuvoa ennen kuin hän on maksanut kaikki sopimusehtojemme mukaiset palvelumaksut. 

Etämyynnillä tarkoitetaan kohdalla kaupankäyntiä, jossa asiakas ostaa meiltä ajoneuvon rahoituksella tai totaaliturvalla (auton myyjäksi vaihtuu ST) näkemättä itse ajoneuvoa. Etämyynnin ehdot eivät täyty, jos ostaja on tutustunut ajoneuvoon tai tuotteeseen kiinteässä toimipisteessämme. 

Asiakkaalla on oikeus palauttaa ajoneuvo IW:lle neljäntoista (14) vuorokauden sisällä ajoneuvon luovuttamisesta laskien seuraavien ehtojen mukaisesti:

 • Ajoneuvo on hankittu yksityiskäyttöön (ei koske myynti-, ammatti- tai kilpailukäyttöön hankittuja ajoneuvoja).
 • Ennen palautusta asiakkaan on oltava yhteydessä meihin.
 • Asiakas voi käyttää AKL:n peruuttamislomaketta.
 • Asiakkaan tulee palauttaa ajoneuvo siihen toimipisteeseen, joka on ajoneuvon asiakkaalle luovuttanut. Mikäli asiakas ei palauta autoa siihen paikkaan, jos hän sai sen haltuunsa on asiakas velvollinen korvaamaan yhtiölle kilometrikorvauksen 2,00 € kilometriltä. Kilometrimäärän laskenta tapahtuu seuraavasti: oikea palautuspaikka - ajoneuvon hakupaikka – oikea palautuspaikka.
 • Asiakas ei ole ajanut ajoneuvolla yli 50 km. Etämyynnissä meidän on annettava asiakkaalle mahdollisuus testata ajoneuvoa kuten hän voisi tehdä ostaessaan samanlaisen ajoneuvon jälleenmyyjältä. Mielestämme 50 km ajomatka vastaa hyvin koeajoa autoliikkeessä.
 • Asiakkaan tulee korvata ajoneuvon arvonalentuma, joka lasketaan ajoneuvolla ajettujen kilometrien ja auton arvon perusteella. Laskentakaava on 2 senttiä per km per auton kokonaishinta tuhansissa. Esimerkiksi 20.000 € autosta, joka on ajettu 50 km on arvonalentuma 0,02 * 50 * 20 =  20 €.
 • Mikäli auto on ostettu etänä kuntoraportin perusteella ulkomailla sijaitesevasta myyjäliikkeestä edelleen asiakkaalle kauttamme myytäväksi, niin asiakas on vastuussa kaikista kuljetuskustannuksista auton alkuperäisen myyjäliikkeen ja toimituspisteen välillä. Myyntiehtomme on aina "vapaasti alkuperäisessä myyjäliikkeessä". Katsomme asiakkaan ostaneen auton, jonka sijainti on ulkomailla. Myymme asiakkaallemme erillisenä palveluna auton rekkakuljetuksen. Kuljetushinta ei ole palautettavissa peruutustilanteessa. 
 • Emme palauta tarkastuskuluja, rekisteröintimaksuja tai muita ajoneuvon toimitukseen liittyviä maksuja.
 • Mikäli auto on myyty rahoituksella, niin asiakas vastaa rahoituksen peruutuskuluista (yleisesti 1 % lainapääomasta, mutta voi olla enemmän rahoitusyhtiöstä riippuen) ja siihen liittyvistä rahoituskustannuksista (rahoituskorot rahoitusajalle ja kk-maksut).
 • Palautettava ajoneuvo pitää palauttaa juuri samanlaisessa kunnossa kuin se oli luovutettaessa. Mahdolliset pakkauksissa olleet varusteet pitää olla edelleen pakkauksissaan ja myyntikuntoisia. Mahdolliset pesu-, puhdis ja korjauskulut vähennetään palautustilityksestä.
 • Ajoneuvon mukana pitää palauttaa kaikki ajoneuvoon kuuluvat vakio- ja lisävarusteet, avaimet, asiapaperit ja ylimääräiset rengassarjat. Näiden puuttuessa veloitetaan korvaavien esineiden hankinta todellisten kulujen mukaan.
 • Auton kunto käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa auton palautushetkellä.
 • Palautussumma maksetaan 14 vrk kuluessa auton palautuksesta.

Kuluttajasuojalain mukainen vastuu myymästämme ajoneuvosta

IW vastaa myymissään tuotteissa olevista virheistä, joista sinulle ei ole kerrottu ennen ostopäätöstäsi, kuluttajasuojalain mukaisesti. Tämä koskee siis Totaaliturva ja rahoitusasiakkaitamme. 

Ensisijaisesti autossa piilevänä olleiden vikojen korjauksista vastaa Fragus Oy, InSure Group Oy tai joku muu tekniikkaturvia tarjoava kolmas osapuoli, niiden autojen osalta joissa on voimassa oleva Tekniikkaturva. Tämä kuuluu totaaliturvan hintaan ja korvaa kattavasti mahdolliset rikkotumiset. Lue lisää ehdoista Totaaliturvasta klikkaamalla tästä.

IW:n virhevastuu on auton osan oletetusta käyttöiästä jäljellä oleva osuus. Tärkeimpien osakokonaisuuksien käyttöikä:

 • Moottori 300 tkm
 • Vaihteisto ja voimansiirto 200 tkm
 • Apulaitteet (startti, laturi, ilmastointi jne) 150 tkm
 • Elektroniikka 4 vuotta

Sinun vastuullasi on huollattaa autoa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Vien ilmetessä

 • Ota heti yhteyttä meihin
 • Toimita auto IW:n osoittamaan korjauspaikkaan 

IW ei vastaa virheistä, jotka johtuvat huollon tai korjauksen laiminlyömisestä tai ajoneuvon vääränlaisesta käytöstä. IW ei myöskään korjaa mahdollisia lisävaurioita, jotka olisivat olleet estettävissä virheen ilmaannuttua.

Ajoneuvoissa on normaalisti käytössä kuluvia osia. Luonnollinen kuluminen ja niistä johtuvat viat eivät ole IW:n vastuulle kuuluvia virheitä. Kuluvia osia ovat mm. hiukkassuodatin, jarrut, kytkin, iskunvaimentimet, laakerit, nivelet ja akku. Tämä luettelo ei sulje pois muita mahdollisia kuluvia osia, jotka eivät kuulu virhevastuun piiriin. 

Asiamiehemme kuntoraportista puuttuvat vauriot korvaamme aina täysimääräisenä, mutta korkeintaan täyteen tarkastuspalvelu- ja tinkiprovisiomaksun määrään saakka. 

VIN-Historiaraportin tarkka määritelmä

Palvelin muodostaa tilauksen jälkeen automaattisen yhteyden kymmeniin eri tietokantoihin. Saat linkin koostettuun historiaraporttiin.

Tarkastuspalvelun tarkka määritelmä

IW:n "Tarkastuspalvelu" pitää sisällään seuraavat palvelut:

 • Kaikki “VIN-Historiaraporttiin” kuuluva.
 • Saat yhteyden autojen ammattiostajaan eli asiamieheen Euroopassa
 • Asiamies auttaa valikoimaan tarkastettavan kohteen
 • Asiamies arvioi autoja apunasi myynti-ilmoitusten perusteella
 • Paikallisen kielen täydellisesti osaava asiamies soittaa autojen myyjille
 • Asiamies antaa oman mielipiteensä autosta ja myyjän luotettavuudesta
 • Yhteistyössä asiamiehen kanssa sovitte tarkastettavan kohteen
 • Asiamies käy henkilökohtaisesta tarkastamassa valikoidun auton ja tapaamassa myyjän
 • Saat tarkan ja laaja-alaisen kuntoraportin autosta sähköpostiin
 • Saat lisäkuvia autosta (erityisesti mahdollisista puutteista ja vioista)
 • Tarkistamme auton historian paikkansapitävyyden
 • Tarkistamme ettei auton mittaria ole manipuloitu
 • Tarkistamme ettei autoa ole kloonattu tai kasattu kolariautosta
 • Teemme auton ostamisesta sinulle helppoa ja turvallista
 • Mahdolliset lisäkulut
  • Seuraavan auton tarkastus 150 € (jos hylkäät ensimmäisen)
  • Vaihto toiseen asiamieheen, toiselle alueelle tai toiseen maahan 100 €
  • Asiamiehen km-korvaus 0,45 € / km
  • Tinkimisen pidämme reiluna ja sinä hyödyt 60% tingitystä - laskutamme 40% tinkiprovision
  • Saksan väliaikaisten kilpien ja vakuutuksen hinta kun noudat auton itse

Mikäli päätät ostaa tarkastamamme auton, niin laskutamme aina autokaupan välityksen eli ostopalvelun hinnan, tinkiprovision ja kilometrikulut. Tämä pätee myös siinä tapauksessa, että haluat hoitaa kaupat itse suoraan myyjän kanssa. Lähtökohtaisesti toimimme apuna kaupan välittäjänä.

Autokaupan välitys eli ostopalvelun tarkka määritelmä

IW:n "Ostopalvelu" pitää sisällään seuraavat palvelut:

 • Varmistamme, että auto myydään sinulle; ei kenellekään toiselle.
 • Myyjän vaatiessa maksamme autosta käsirahan puolestasi varmistaaksemme kaupan.
 • Varmistamme, että auton maksu tehdään turvallisesti .
 • Tarkistamme, että auton myyjä on auton laillinen omistaja ja oikeutettu myyntiin
 • Tarkistamme, ettei auto ole varastettu
 • Tarkistamme kauppakirjan ja auton dokumentit
 • Käännämme kauppakirjan tarvittaessa suomeksi (vain olennaiset kohdat)
 • Varmistamme, että kauppakirjan teksti takaa sinulle kuluttajasuojan
 • Tarkistamme auton vaatimuksenmukaisuuden EU alueella
 • Varmistamme, että auton saa Suomen kilpiin ilman muutostöitä
 • Kerromme tarvittavien muutostöiden tai lisädokumenttien (insinöörien lausuntojen) hinta-arvion
 • Varmistamme, että auton omistuspaperit luovutetaan auton kanssa
 • Järjestelemme auton noutamisen
 • Teemme tarvittavat export paperit ja auton noutoon vaadittavan valtakirjan
 • Vakuutamme auton puolestasi heti kun auto on maksettu

Autokaupan turvaaminen yksityiseltä ostettaessa

IW:n "Autokaupan turvaaminen" pitää sisällään seuraavat palvelut ja ehdot:

 • Tämä on pakollinen lisäpalvelu yksityiseltä myyjältä ostettaessa
 • Tarkistamme auton myyjän henkilöllisyyden
 • Tarkistamme, että auton myyjä on auton laillinen omistaja ja oikeutettu myyntiin
 • Välitämme auton koko maksun yksityisille myyjille ja pienille autokaupoille
 • Raha välitetään pankkitilimme kautta käteisenä myyjälle
 • Asiamies käy uudelleen myyjän luona rahojen kanssa
 • Otamme auton ja paperit myyjältä samalla kun auto maksetaan.
 • Teemme auton rekisteristä poistamisen lähtömaassa
 • Varmistamme, että auto odottaa noutoa turvallisessa paikassa
 • Lisäksi maksettavaksi tulee asiamiehen matkaliput julkisilla ja mahdolliset auton tankkaukset

Totaaliturvan tarkka määritelmä

IW:n "Totaaliturva" pitää sisällään seuraavat palvelut:

 • Tämä on pakollinen lisäpalvelu jos ostat auton rahoituksella
 • Voit ostaa tämän palvelun myös ilman rahoitussopimusta
 • Auto vakuutetaan teknisten vikojen varalle vuodeksi
 • 5-tähden vakuutukseen auton oltava alle 10 vuotta vanha ja alle 200000 km ajettu
 • 1-tähden vakuutus on tarjolla alle 20 vuotta vanhoihin ja alle 250000 km ajettuihin
 • Voit ottaa tämän lisäturvan aina kun auto on läpäissyt asiamiehemme tekemän tarkastuksen
 • Totaaliturvassa ei ole kilometrirajaa
 • Totaaliturvassa ei ole omavastuuosuutta
 • Max korvaus on 3000 € / vakuutusvuosi (3 v Totaaliturvassa 9000 € maksimikorvaus)
 • Lue tarkemmat ehdot ja kattavuudesta klikkaamalla tästä.

Täyspalveluna Suomen kilpiin tarkka määritelmä

Yleisesti tarjouksissamme antamamme autoveroarviot eivät ole meitä sitovia. Emme ota antamistamme arvioista minkäänlaista vastuuta. Lopulliset autoveropäätökset voivat meidän virheestämme johtuen tai verottajan tekemästä virheestä johtuen poiketa toisistaan. Emme maksa mitään korvauksia automaattisen autoverolaskurimme tai meidän itse laskemamme veroarvion virheellisyydestä johtuvista tappioista tai menetyksistä. 

Täyspalveluasiakkaillemme annamme "sitovan autoveroarvion" ja asiakkaamme maksavat ennen ajoneuvon luovutusta meille tämän autoveroarvion. Auto luovutetaan asiakkaalle Suomen kilvissä.

IW toimii rekisteröitynä autoveroilmoittajana. Tämä tarkoittaa, että saamme rekisteröidä ajoneuvoja Suomen kilpiin jo ennen kuin niiden autoveropäätös on valmistunut. Olemme siis autoverotuksen luottoasiakkaana ja maksamme autoveron myöhemmin valtiolle kun päätös on valmistunut. Täyspalveluasiakkaille luovutamme auton heti valmiiksi rekisteröitynä. Tämä palvelu on pakollinen rahoituksella ostettujen autojen osalta. Verovelvollisena on ST. Asiakas maksaa meille autoveron osuuden perustuen verottajan antamiin ennakkotietoihin.

Jos verottajan Mahti-hintatietojärjestelmä antaa autolle verotusarvon, niin sitovaa verotusarviota laskiessamme lisäämme 1 - 2 % verottajan Mahti-järjestelmän laskurin antama autoveron määrä on. Tämä johtuu autoveron lopullisen päätöksen epävarmuustekijöistä. Rahoituksella myydyissä autoissa tämä autoverotuksen epävarmuuslisä on aina 2 %. 

Pidätämme oikeuden periä jälkikäteen lisää autoveroa, jos lopullinen autoveropäätös on yli 5 % suurempi kuin antamamme sitova autoveroarvio. Laskutamme silloin tarkalleen veropäätöksen mukaisen summan ja antamamme sitovan autoveroarvion välisen erotuksen. Muissa tapauksissa tasausta ei suoriteta. 

Kun ostat täyspalveluna kilvityksen erikseen ilman rahoitusta, niin voit vaihtoehtoisesti antaa IW:lle valtuutuksen Suomi.fi palvelussa autoverotuksen hoitamiseen puolestasi. Haemme silloin autoveropäätöksen sinun nimissäsi ja saat lopulliset Suomen kilvet sen jälkeen kun verotuspäätös on saatu, olet maksanut sen ja maksu on kirjautunut Traficomin järjestelmään. Tässä vaihtoehdossa luovutamme auton sinulle valmiiksi sinun nimissäsi olevilla tarrakilvillä ja voit myöhemmin käydä toimipisteessämme kiinnittämäss lopulliset peltikilvet. Hintaan kuuluu kaikki rekisteröinnin viranomaismaksut ja kilpien kiinnittäminen. Näin toimittaessa maksat autoveroa tarkalleen verottajan lopullisen päätöksen mukaisesti. 

Täyspalvelun hinta sisältää myös auton osalta romutuspalkkion Suomen Autokierrätys Oy:lle. IW toimii rekisteröitynä tuottajana, eli autojen maahantuojana ja maahantuotujen autojen romuttamisesta huolehtii Suomen Autokierrätys Oy. 

Täyspalvelun tiivistelmä:

 • Maksat autoveron IW:lle antamamme sitovan arvion mukaisesti
 • Auto luovutetaan heti ajoon Suomen peltikilvissä
 • Hoidamme kaiken paperityön ja tarvittavat ilmoitukset tulliin ja veroviranomaiselle
 • Mahdollinen lisäkulu on COC-todistus joka joudutaan hankkimaan joihinkin harvinaisempiin autoihin 174 € hintaan.

Palvelut joista laskutamme lisähintaa voimassa olevan hinnaston mukaisesti, ellei toisin ole sovittu:

 • Ajoneuvon käyttäminen autotohtorilla tai kolmannen osapuolen suorittamassa tarkastuksessa Saksassa
 • Ajoneuvon käyttäminen ajamalla huollossa tai korjauksessa
 • Muut ostokset Saksassa, kuten ajoneuvon varusteet 
 • Ajoneuvoon tehtävät tankkaukset
 • Rahti tai ajo Suomeen
 • Maksut rekisterikilvistä Saksassa tai Suomessa
 • Paperityöt Suomessa, tullikaavakkeiden täyttö
 • Vaadittavat tankkaukset jos siirto tehdään ajamalla
 • Kilometrikorvaukset asiamiehen ajamisesta omalla autollaan

Tietoja riidanratkaisusta

Reklamaatioita IW:llä käsittelee toimitusjohtajamme Tomi Rantanen (gsm 044 3677 990 / etunimi@auto-saksasta.fi ). Ensisijaisesti riita-asiat pyritään aina sopimaan asiakkaan ja IW:n välisissä neuvotteluissa.

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan tulee olla yhteydessä maistraatin kuluttajaneuvontaan.

Linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille (Art. 14, EU asetus No 524/2013):
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm

100% Rahat takaisin takuu

Palautamme suorittamasi maksun täysin, jos saat joltakin toiselta historiatietoja toimittavalta yritykseltä (esim. CarFax, CarVertical, Auto-DNA tai mikä tahansa muu historiatietoja myyvä yritys) merkittäviä historiatietoja, jotka puuttuvat meidän raportiltamme. Maksamme myös toiselle historiatietojen toimittajalle maksamasi maksun täytenä (40 € saakka). Merkittäväksi tiedoksi tulkitesemme sellaiset tiedot, jotka paljastavat auton kolarihistorian tai mittariväärennöksen.

Palautamme suorittamasi maksun aina myös silloin, jos VIN-koodihaku ei löydä dataa valitsemastasi autosta.

Sopimussuhteeseen IW:n ja asiakkaamme (ostaja) välillä käytetään Suomen lakia. Oikeuspaikka on Ylivieska.

InspectWise Oy:n kotipaikka on Oulainen.
Pääkonttori: Maria01, Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki. 
Logistiikkakeskus: Vapaasatama, 10900 Hanko

 

 

Verkkopalvelumme käyttöehdot

Tervetuloa Auto-Saksasta.fi palveluun!

Kiitos, että käytät tuotteitamme ja palveluitamme (”Palvelut”). Palvelut tarjoaa InspectWise Oy (”IW”), jonka osoite on Maria 01, Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsnki.
Käyttämällä Palveluitamme hyväksyt nämä Palveluehdot. Tutustuthan ehtoihin huolellisesti.
Tarjoamme hyvin monenlaisia Palveluita, joten lisäehdot tai täydentävät tuotevaatimukset (kuten ikärajat) voivat joskus tulla sovellettavaksi. Lisäehdot ovat saatavilla niitä koskevien Palveluiden yhteydessä, ja ne muodostavat osan IW:n ja kyseisten Palveluiden käyttäjän välisestä sopimuksesta.

Palveluiden käyttö

Sinun on noudatettava Palveluissa mahdollisesti saatavilla olevia käytäntöjä.

Älä väärinkäytä Palveluita. Älä esimerkiksi yritä puuttua Palveluiden toimintaan tai yritä käyttää niitä muulla tavalla kuin tarjoamallamme käyttöliittymällä ja antamiemme ohjeiden mukaisesti. Sinulla on oikeus käyttää Palveluita vain lain, mukaan lukien sovellettavat vientirajoitukset, sallimalla tavalla. Voimme keskeyttää tai lopettaa Palveluiden tarjoamisen, ellet noudata ehtojamme ja käytäntöjämme tai tutkiessamme väärinkäyttöepäilyä.

Käyttäessäsi Palveluita sinulle ei siirry Palveluiden tai käyttämäsi sisällön immateriaalioikeuksia. Voit käyttää Palveluiden sisältöä vain sisällön omistajan luvalla tai lain muuten salliessa. Nämä Palveluehdot eivät myönnä sinulle oikeutta käyttää mitään Palveluissa käytettyjä brändejä tai logoja. Älä poista, peitä tai muuta mitään Palveluissa tai niiden yhteydessä näytettäviä oikeudellisia ilmoituksia.

Palveluissamme esitetään sisältöä, jota IW ei omista. Tällaisesta sisällöstä on vastuussa yksin se taho, joka on asettanut sen saataville. Voimme tarkastaa sisällön määrittääksemme, rikkooko se lakia tai käytäntöjämme. Voimme poistaa tai kieltäytyä esittämästä sisältöä, jonka uskomme rikkovan lakia tai käytäntöjämme. Älä kuitenkaan oleta, että että tarkastamme Palveluiden sisällön, sillä emme välttämättä tee niin.

Sinulle saatetaan lähettää Palveluiden käytön yhteydessä palveluilmoituksia, ylläpitoon liittyviä viestejä ja muita tietoja. Voit kieltäytyä vastaanottamasta jatkossa osan tällaisista yhteydenotoista.

IW-tilisi

IW-tiliä saatetaan tarvita joidenkin Palveluiden käyttämiseksi. Voit luoda oman ST-tilin sivuillamme.

Jos havaitset, että tiliäsi tai salasanaasi on käytetty luvatta, ota välittömästi meihin yhteyttä.

Tietosuoja ja tekijänoikeus

IW tietosuojakäytännöissä kerrotaan, kuinka käsittelemme henkilötietojasi ja suojaamme yksityisyyttäsi käyttäessäsi Palveluita. Käyttämällä Palveluita hyväksyt, että SIWvoi käyttää henkilötietojasi tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti.

Palveluiden muokkaaminen ja poistaminen

Muutamme ja parannamme Palveluita jatkuvasti. Voimme lisätä tai poistaa toimintoja tai ominaisuuksia sekä lopettaa Palvelun tarjoamisen toistaiseksi tai kokonaan.

Voit lopettaa Palveluiden käyttämisen milloin tahansa, vaikka pitäisimmekin sinut mielellämme IW:n sivuston käyttäjänä. Toisaalta IW voi milloin tahansa lopettaa Palveluiden tarjoamisen sinulle tai lisätä tai luoda uusia rajoituksia Palveluihin.

Näkemyksemme on, että sinun tietosi kuuluvat sinulle itsellesi ja käyttömahdollisuuksiesi turvaaminen näihin tietoihin on meille tärkeää. Jos lopetamme jonkin Palvelun tarjoamisen, annamme käyttäjille mahdollisuuksien rajoissa kohtuullisen ennakkoilmoituksen sekä mahdollisuuden noutaa tietonsa Palvelusta.

Takuita koskevat huomautukset

Palvelut tarjotaan käyttöösi kaupallisesta näkökulmasta kohtuullisten panostusten mukaisina ja toivomme, että nautit niiden käytöstä. On kuitenkin joitakin asioita, joita emme voi Palveluiden osalta luvata.

IW TAI SEN TOIMITTAJAT TAI JAKELIJAT EIVÄT TEE MITÄÄN PALVELUITA KOSKEVIA LUPAUKSIA MUUTEN KUIN NÄISSÄ EHDOISSA TAI LISÄEHDOISSA ON NIMENOMAISESTI MAINITTU. EMME ESIMERKIKSI SITOUDU MILLÄÄN TAVALLA VASTAAMAAN PALVELUIDEN SISÄLLÖSTÄ, NIIDEN TOIMINNALLISUUDESTA, LUOTETTAVUUDESTA, SAATAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA KÄYTTÄJÄN TARPEISIIN. TARJOAMME PALVELUT ”SELLAISENAAN”.

Palveluiden käyttö liiketoiminnassa

Jos Palveluita käytetään liiketoiminnan yhteydessä, nämä Palveluehdot on hyväksyttävä myös liiketoimintaa harjoittavan oikeushenkilön nimissä. Palveluita liiketoiminnassaan käyttävä oikeushenkilö sitoutuu vastaamaan IW:n puolesta mahdollisiin IW:tä vastaan nostettuihin kanteisiin ja vaateisiin, jotka aiheutuvat tai liittyvät IW:n Palveluiden käyttöön tai näiden Palveluehtojen rikkomiseen, sekä puolustamaan kustannuksellaan IW:a ja sen konserniyhtiöitä, toimihenkilöitä, edustajia ja työntekijöitä tällaisiin kanteisiin tai vaateisiin vastattaessa, sekä vastaamaan kaikista tästä seuraavista oikeudenkäyntikuluista, asianajopalkkioista ja muista kustannuksista sekä aiheutuneista vahingoista.

Tietoja näistä Palveluehdoista

Voimme muuttaa näitä ehtoja tai palvelukohtaisia lisäehtoja esimerkiksi lainmuutoksen tai Palveluiden muuttamisen seurauksena. Suosittelemme tarkistamaan ehdot säännöllisesti. Ilmoitamme näiden ehtojen muutoksista tällä sivulla. Ilmoitamme lisäehtojen muutoksista kyseisen Palvelun yhteydessä. Muutoksia ei sovelleta takautuvasti, ja ne tulevat voimaan 14 päivän kuluttua niiden julkaisemisesta. Palveluiden uusia toimintoja koskevat tai oikeudellisista syistä tehdyt muutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi. Jos et hyväksy Palvelun muuttuneita ehtoja, sinun on lopetettava kyseisen Palvelun käyttö.

Mikäli näiden ehtojen ja lisäehtojen välillä ilmenee ristiriitaisuutta, sovelletaan ensisijaisesti lisäehtoja kyseisen ristiriidan osalta.

Nämä ehdot säätelevät sinun ja IW:n välistä sopimusta. Niiden perusteella ei synny oikeuksia kolmansille osapuolille.

Vaikka emme välittömästi ryhtyisi toimiin rikkoessasi näitä ehtoja, tämä ei tarkoita sitä, että luopuisimme mistään oikeuksistamme (kuten mahdollisuudesta ryhtyä tällaisiin toimiin myöhemmin).
Mikäli ilmenee, että jotakin ehtoa ei pidetä pätevänä tai voida panna täytäntöön, tämä ei millään tavalla vaikuta muihin ehtoihin tai niiden voimassaoloon.

Lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta kaikkiin näistä ehdoista tai Palveluista aiheutuviin tai niihin liittyviin riitoihin sovelletaan Suomen lakeja. Kaikki näistä ehdoista tai Palveluista aiheutuvat tai niihin liittyvät vaatimukset käsitellään yksinomaan Ylivieskan kärjäoikeudessa. Käyttäjä ja IW hyväksyvät kyseisten tuomioistuinten yksinomaisen tuomiovallan.

Mikäli haluat ottaa meihin yhteyttä, löydät lisätietoja yhteydenottosivultamme.

Avaa chat
Kysy minulta!
Hei!

Voisinko olla avuksi?